internet time @ ???
tenpo ni li "???"

rnd's website |

toki pona: strona 0 – pisownia i wymowa

Język toki pona używa tylko czternastu liter alfabetu łacińskiego. Wszystkie z nich mają logiczną i spójną wymowę.

Oto alfabet toki pony: a, e, i, j, k, l, m, n, o, p, s, t, u, w.

Wszystkie słowa w toki ponie zapisywane są małymi literami, nawet na początku zdania.

Większość słów toki pony czytana jest podobnie, jak w języku polskim. Jedynym wyjątkiem jest „w” wymawiane jak polskie „ł”.

Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny (IPA lub spolszczone MAF) jest popularnym wśród lingwistów sposobem zapisu brzmienia słów. Jest on oparty na alfabecie łacińskim, ale zawiera wiele zmodyfikowanych lub dodatkowych znaków opisujących wszystkie rodzaje dźwięków. Na przykład słowo „język” w IPA zapisuje się jako /ˈjɛ̃.zɨk/. W toki ponie zapis każdego słowa odpowiada jego wymowie w IPA! Stąd „toki pona” wymawia się /toki pona/.

Jako że głosek jest w toki ponie niewiele, każda litera może zostać wymówiona w różny sposób. Na przykład litery „p”, „t” i „k” można wymówić jako /b/, /d/ i /g/. Taki manewr spowodowałby niemały zamęt w innych językach, ale zasób głosek toki pony został dobrany tak, aby każda z nich była pospolita i łatwa w odróżnieniu.

We wszystkich słowach w języku toki pona akcent pada na pierwszą sylabę.

Ćwiczenia

Część słownictwa toki pony została zaczerpnięta z chorwackiego. Język ten jest spokrewniony z polskim, dlatego niektóre wyrazy toki pony będą brzmieć znajomo. Oto kilka z nich:

toki pona chorwacki polski
ona ona ona
sijelo tijelo ciało
noka noga noga
luka ruka ręka
lawa glava głowa
oko oko oko
poka boka (dopełniacz od „bok”) boku (od „bok”)

Strona początkowa Następna strona