internet time @ ???
tenpo ni li "???"

rnd's website |

toki pona: strona 1 – podstawowe zdania

Nowe słownictwo na tej lekcji:

słowo znaczenie
mi ja, mnie, my, nas
sina ty, ciebie, wy, was
ona on, ona, ono, go, ją
li (oddziela podm. od czas./przym.)
pona dobry, łatwy, ulepszać, naprawić
ike zły, zawiły, zbędny
suli duży, ważny, rosnąć, powiększyć
lili mały, mało, młody, pomniejszyć
kili owoc, warzywo, grzyb
soweli ssak lądowy, zwierzę

Zacznijmy od zdania o najprostszej strukturze w toki ponie:

[rzeczownik] li [rzeczownik / przymiotnik].

W języku polskim takie zdanie oznaczałoby:

[Rzeczownik] jest [rzeczownik].

albo

[Rzeczownik] jest [przymiotnik].

Przykładowo:

ona li suli. — On (ona, ono, oni, one) jest (są) duży (wielka, ważne).

Jak widać, słowa „ona” i „suli” mogą mieć kilka powiązanych znaczeń. W praktyce znaczenia tych wyrazów będą bardziej zrozumiałe, gdy poznamy ich kontekst.

kili li pona — Owoc (warzywo, grzyb) jest dobry.

W tym wypadku słowo „pona” ma jedno sensowne znaczenie — „dobry”.

Istnieje jednak wyjątek. Jeżeli podmiot to „mi” lub „sina”, nie używamy słowa „li”. A więc, zamiast

sina li suli. — Jesteś ważna.

mówimy

sina suli. — Jesteś ważna.

Ćwiczenia

A więc, jak przetłumaczysz poniższe zdania?

Odpowiedzi

Poprzednia strona Strona początkowa Następna strona