internet time @ ???
tenpo ni li "???"

rnd's website |

toki pona — słownik

Oto lista wszystkich oficjalnych słów toki pony opisanych na stronach 1-12 w kolejności alfabetycznej. Każdy wyraz może mieć różne znaczenia w zależności od tego, jakiej części mowy rolę pełni.

Definicja „przymiotnika” również pasuje do przysłówków, ponieważ jedyna różnica między tymi częściami jest taka, że te pierwsze doczepia się do rzeczowników, a te drugie — do czasowników.

Rzeczowniki w toki ponie mogą zostać użyte jako przymiotniki. Grają one wtedy tę samą rolę, co rzeczowniki w dopełniaczu w polszczyźnie. Przykładowo, „poki telo” może znaczyć „wiadro wody” albo „wanna”, (w tym przykładzie „wody” i „telo” mają tę samą funkcję).

To nie jest kopia słownika umieszczonego w oficjalnej książce ani w żadnym innym kursie. Niektóre słowa mogą mieć jeszcze inne funkcje, niż te opisane poniżej. Lista ta wymienia również niekonwencjonalne sposoby użycia niektórych słów, a niektóre z nich są przydatne tylko wtedy, gdy użyje się je z innymi słowami.

Nie krępuj się wymyślać swoje własne wyrażenia i znaczenia słów, które mogą pasować w danym kontekście. Najważniejszą zasadą tego języka jest bycie zrozumianym.


a

akesi

ala

alasa

ale/ali

anpa

ante

anu

awen

e

en

esun

ijo

ike

ilo

insa

jaki

jan

jelo

jo

kala

kalama

kama

kasi

ken

kepeken

kili

kiwen

ko

kon

kule

kulupu

kute

la

lape

laso

lawa

len

lete

li

lili

linja

lipu

loje

lon

luka

lukin

lupa

ma

mama

mani

meli

mi

mije

moku

moli

monsi

mu

mun

musi

mute

nanpa

nasa

nasin

nena

ni

nimi

noka

o

olin

ona

open

pakala

pali

palisa

pan

pana

pilin

pimeja

pini

pipi

poka

poki

pona

pu

W oficjalnym słowniku wyraz „pu” został przetłumaczony jako „oddziałujący na oficjalną książkę toki pony”. Wśród społeczności użycie tego słowa jako rzeczownika jest powszechne, choć nieoficjalne.

sama

seli

selo

seme

sewi

sijelo

sike

sin

sina

sinpin

sitelen

sona

soweli

suli

suno

supa

suwi

tan

taso

tawa

telo

tenpo

toki

tomo

tu

Użycie słowa „tu” na końcu frazy nominalnej generalnie kojarzy się z liczbą 2. Znaczenie „podzielony” zazwyczaj określa się, używając partykuły „li”:

kulupu tu — dwie społeczności

kulupu li tu. — Społeczność jest podzielona.

unpa

uta

utala

walo

wan

Użycie słowa „wan” na końcu frazy nominalnej generalnie kojarzy się z liczbą 1. Znaczenie „zjednoczony” zazwyczaj określa się, używając partykuły „li”:

kulupu wan – jedna społeczność

kulupu li wan. – Społeczność jest zjednoczona.

kulupu mute wan – 21 społeczności (złożony system liczb)

kulupu mute li wan – Wiele (albo 20) społeczności jest zjednoczonych.

waso

wawa

weka

wile


Strona początkowa